Proč se Ázerbájdžánu říká „Země ohňů“?

Existuje několik teorií, proč se Ázerbájdžánu říká Země ohňů. Ta nejpravděpodobnější je:

V dobách Alexandra Velikého neslo toto území název „Aturpatkan“, což v překladu ze staroperštiny znamená „místo, kde je uložen posvátný oheň“. Pojmenování nejspíše pramení z ohňů, které bylo možné vidět hořet na místech přírodních vývěrů zemního plynu. Výskyt ropy a zemního plynu na poloostrově Abšeron (okolí hlavního města Baku) je zmíněn v pracích starověkých i středověkých historiků již mezi 7. a 6. stoletím před naším letopočtem. Tím se tato ropná oblast řadí mezi nejstarší na světě.

Zoroastrismus, tedy uctívání posvátného ohně, býval kdysi jedním z největších světových náboženství, a také ve starověkém Ázerbájdžánu se jednalo o tradiční vyznání.  Spolu s křesťanstvím převládal Zoroastrismus na území dnešního Ázerbájdžánu až do arabského tažení v 7. století našeho letopočtu. Některé rituály zoroastrismu lze v Ázerbájdžánu pozorovat ještě i dnes, zvláště během svátku Novruz.