Azərbaycan haradadır?

Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan kimi, Cənubi Qafqazda yerləşən bir postsovet dövlətidir. Bu üç Zaqafqaziya ölkəsinin ən böyüyü və ən çox əhalisi var. Xəzər dənizinin şərq tərəfindədir. Şimalda Rusiya və Gürcüstan, qərbdə Ermənistan, cənubda Türkiyə və İranla həmsərhəddir.